Cabana Valentina
.ro .en
Cetatea de Scaun a Sucevei

Cetatea de Scaun a Sucevei este atestată documentar la 11 februarie 1388, ridicată în vremea domniei lui Petru I (1375 – 1391). Alexandru cel Bun (1400 – 1432) a intervenit la rândul său în sistemul defensiv al cetăţii prin întărirea cu un zid de apărarea a primei intrări situată pe latura sudică a fortului. Aceasta a suferit modificări odată cu preluarea conducerii Moldovei de către Ştefan cel Mare (1457 – 1504). În încercarea de a pătrunde în cetate vom întâlni patru elemente defensive: şanţ de apărare, pod de acces, zid de apărare în exterior şi capcana căreia istoricii i-au dat numele de „cursa de şoareci”. Sistemul defensiv a făcut imposibilă pătrunderea în cetate făra acceptul celor din interior, slujitori şi susţinători ai intereselor Moldovei. Puţine sunt bătăliile pe care Ştefan cel Mare le-a pierdut în faţa invaziei otomane sau împotriva armatelor polone.
Cetatea a fost martora numeroaselor lupte ale domnitorului Ştefan cel Mare( 1476 şi 1484 împotriva turcilor şi 1497 contra armatei poloneze,  condusă de regele regatului polon Ioan Albert).
Interioarele cetăţii au fost parţial restaurate astfel încât să ne amintim de viaţa de curte şi să ne facem o imagine despre ceea ce a reprezentat locuinţa temporară a voievozilor Moldovei. Imediat ce trecem de podul de acces dăm de primele încăperi destinate străjerilor, odată depăşit acest obstacol suntem impresionaţi de curtea interioară frumos pavată cu pietre în acele vremuri. Descoperim în cadrul acestui amplasament încăperi cu diverse destinaţi: închisoarea, baia cu aburi, pivniţa, capela ş.a. Aici au locuit pe lângă voievozii amintiţi mai sus şi boieri cu ranguri înalte în administraţia statului medieval moldav, de la vistiernic pâna la hatman.
Incepând cu anul 2005 cetatea găzduieşte expoziţii temporare  de pictură sau cu totul inedit expoziţii din ceară pe teme diverse.
 

Cetatea de scaun
Cetatea de scaun
Cetatea de scaun
Cetatea de scaun
Cetatea de scaun

Proiect finantat prin Programul Sapard - Masura 3.4 – Turism rural - Ajutor financiar nerambursabil de la Bugetul de Stat, in conditiile Programului Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala in valoare de 363.113 lei